.:: Монголын Алт Корпораци ::.

+976+75759700 info@mak.mn

Menu
7.Dashzeweg

Д.ДАШЗЭВЭГ

БОЛОВСРОЛ:

1971-1976 онд
Монгол Улсын Их Сургуулийг уул уурхайн инженер мэргэжлээр төгссөн

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ:

1976-1980 онд
Уул уурхайн Механикийн группт өрмийн инженер

1981-1982 онд
Цагаансуваргын экспедицийн уул уурхайн инженер

1983-1985 онд
Монгол, Чехийн металл, багийн ахлах

1986-1987 онд
Хөвсгөл геологийн экспидицийн багийн ахлах

1987-1988 онд
Дорнод геологийн экспидицийн багийн ахлах

1988-1990 онд
Монгол, Польшийн геологийн экспидицийн багийн ахлах

1993 оноос
“Moнголын Алт” (MAK) ХХК-ийн уурхайн инженер, эрдэс баялгийн газрын дарга, Геологи техникийн бодлого эрхэлсэн дэд ерөнхийлөгч