.:: Монголын Алт Корпораци ::.

+976+75759700 info@mak.mn

Menu
Нээлттэй ажлын байрны мэдээллийг хүргэх үйл ажиллагаа Хан-Уул дүүрэгт зохион байгуулагдаж “Монголын Алт” МАК ХХК амжилттай оролцлоо.

Мэдээ 2017 оны October дугаар сарын 09-нд нийтлэв.


Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтсээс ажил хайгч иргэдэд зориулсан “Нээлттэй ажлын байрны өдөрлөг” 2017 оны 10 сарын 6 ны өдөр зохион байгуулагдаж “Монголын Алт” (МАК) ХХК нээлттэй ажлын байрны мэдээллээ танилцууллаа.