.:: Монголын Алт Корпораци ::.

+976+75759700 info@mak.mn

Menu

Бидний Эрхэм Зорилго

Ашигт малтмалыг олборлон боловсруулж, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ дотоодын болон гадаадын зах зээлд гаргахын зэрэгцээ бизнесийн бусад салбарт төрөлжсөн үйл ажиллагаа эрхэлдэг, Монгол Улсын хөгжил дэвшилд жинтэй хувь нэмэр оруулагч Монгол Улсын тэргүүлэгч аж ахуйн нэгж байна.

Бидний дээдлэх зүйлс

Бид-Дэвшилтэт технологийг эзэмшиж, чадварлаг, эвсэг хамт олныг бүрдүүлэн бизнесийн үр ашгаа нэмэгдүүлж, үйл ажиллагааныхаа цар хүрээгээ тэлнэ. Бид-Үйл ажиллагааныхаа бүх шатанд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг дээдлэж, хүн, байгаль орчин, орон нутагт сөрөг нөлөөгүй үйл ажиллагаа явуулна.