.:: Монголын Алт Корпораци ::.

+976+75759700 info@mak.mn

Menu
ҮНДСЭН ТЕКСТ

ҮНДСЭН ТЕКСТ

Өмнөговь аймгийн Гурвантэс суманд зохиогдсон Уул уурхайн нээлттэй өдөрлөг

Мэдээ 2017 оны October дугаар сарын 17-нд нийтлэв.


Монголын олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагийг орон нутагт хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, нутгийн удирдлага, иргэдийн уул уурхайн салбарын талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, оролцоог хангах зорилтын хүрээнд 2017.10,13-ны өдөр зохион байгуулагдсан Уул уурхайн нээлттэй өдөрлөгт “Монголын Алт” (МАК) ХХК оролцож орон нутагт 2014-2016 онд явуулсан үйл ажиллагаа, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд үзүүлсэн хандив дэмжлэг болон нээлттэй ажлын байрны мэдээллээ танилцууллаа.